VISUEL IDENTITET

CBS' visuelle identitet er opbygget af forskellige grundelementer, som er udviklet med henblik på at kunne indgå fleksibelt i et utal af kombinationer samtidig med, at den brandmæssige sammenhængskraft bevares.

contact

1508 A/S har udviklet design og designguide for Copenhagen Business School.

Har du spørgsmål til designet, er du velkommen til at kontakte:

CBS, Communications

Logo

Baggrund og oprindelse

CBS’ logo blev opdateret i forbindelse med lanceringen af en ny visuel identitet i 2012 for at imødekomme behovet for anvendelse og ensartethed på tværs af trykte medier og digitale platforme. Det firkantede bomærke blev bevaret i opdateringen. Bomærket er inspireret af kunstværket ”Desargues”, en stabile, som er udført af Steffen Jørgensen. Værkets linjer kan i bomærket tolkes som CBS’ forskellige akademiske felter, der mødes og udvikler sig.

Logoets opbygning

Logoet består af 3 elementer: forkortelsen CBS, det firkantede bomærke og navnetrækket, som indeholder både Copenhagen Business School og Handelshøjskolen. Logoet, elementerne i logoet og elementernes størrelse og placering må ikke ændres.

Logoet optræder i 3 forskellige versioner: horisontalt i 2 eller 3 linjer samt vertikalt. Der kan vælges imellem versionerne alt efter hvilket format og medie, logoet skal placeres på. Dog er versionerne her vist i prioriteret rækkefølge.

Farver

Hovedlogoet optræder som hovedregel i corporate blå. Logoet kan alternativt optræde i sort på lys baggrund eller som lys (papiret eller baggrundens farve) på sort baggrund eller foto. SE FARVEPALETTE.

Respektafstand

Respektafstanden fra logo til omkringliggende grafik afgøres hovedsageligt af formatet på det pågældende medie. SE BOKSLAYOUT.

Størrelser på logo i forhold til format

70x100 (plakat): 350% A3 (fx intern plakat): 140% A4 (fx publikation, brev): 100% A5 (fx publikation, invitation): 100% A6 (fx publikation, invitation): 100% Visitkort (85 mm x 55 mm): 80%

Sekundært logo

Det sekundære logo bør kun anvendes i sammenhænge, hvor forkortelsen CBS vurderes at sikre genkendeligheden af Copenhagen Business School som afsender. F.eks. optræder denne logovariant på CBS’ egne bygninger.

Det sekundære logo består af 2 elementer: forkortelsen CBS og det firkantede bomærke. Elementernes indbyrdes størrelse og placering må ikke ændres.

Sublogo

Sublogoer med eget navn må kun benyttes af HD-programmerne, institutter og Master/MBA-programmerne. Sublogoet, elementerne i sublogoet og elementernes størrelse og placering må ikke ændres. Alle andre enheder (eks. Communications) skal bruge CBS' hovedlogo. Sublogoerne optræder i tre forskellige farver og to forskellige farvesystemer alt efter om logoet skal bruges til print/tryk (CMYK) eller det skal bruges på en computerskærm (RGB). Der kan vælges frit imellem den horisontale og den vertikale variant alt efter, hvad der passer bedst i den givne kontekst.  PNG-filerne i "Screen and web"-mappen kan nemt bruges i eksempelvis PowerPoint eller Word, men må helst ikke bruges til viderebearbejdning hvis man skal bruge en mindre størrelse. I disse tilfælde er det bedre at bruge en tilsvarende EPS-fil og tilpasse størrelsen i eksempelvis Photoshop. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Communications på info@cbs.dk eller lokal 2025.

Typografi

oversigt-over-typografier

Oversigt over typografier

 
CBS NEW, Bold og Regular, CBS OLD og CBS Sixpence er de bærende typografier i den visuelle identitet. Disse tre typografier er specialtegnede, og CBS har eksklusive, tidsubegrænsede rettigheder til brugen af disse.

CBS New er den centrale typografi.

Supplerende brødteksttypografier:
På trykte medier anvendes Times New Roman. 
På digitale medier anvendes Verdana.

brug-af-typografi-offline

Brug af typografi – printmedier

 
CBS NEW, Bold og Regular, CBS OLD og CBS Sixpence er de bærende typografier i CBS' visuelle identitet og bruges på stort set alle niveauer bortset fra længere brødtekster, hvor Times New Roman kan tage over.

SE MEDIER for eksempler.

brug-af-typografier-ovrige-digitale-medier

Brug af typografier – øvrige digitale medier

 
I medier som PowerPoint, email etc, som udveksles med ekstern part, er det ikke optimalt at anvende typografierne CBS NEW, Bold og Regular, CBS OLD og CBS Sixpence. Her anbefales det at skifte over til Times New Roman og Arial i større tekststørrelser og Verdana i brødtekst.

Se de alternative typografier fx. under POWERPOINT.

Farver & papir

farvepallette

Farvepalette

Primær corporate farveholdning er baseret på CBS' corporate blå (Pantone 661) og to neutrale farver - en falmet sort og en grå. Ydermere er baggrundsfarven inkluderet til skærmbrug som reference til genbrugspapiret SE PAPIR, der anvendes i offline materiale – for at skabe den bedst mulige konsistens i udtrykket på tværs af online og offline materiale.

Der er tilføjet en række sekundære farver, der giver mulighed for, sammen med de primære farver, at skabe stor variation og genkendelighed på tværs af CBS’ mange centre og institutter. 

Mulighederne i farvepaletten udvides ved at anvende de sekundære farver i 50% tint og 50% iblandet sort.

brug-af-farver

Brug af farver


I farveholdningen er farverne papir, grå, sort og blå, konstanterne og de eneste muligheder for baggrundsfarve, undtagen i tilfælde hvor der anvendes fuldsidebilleder SE PROFESSIONELLE BILLEDER og nettet SE NET. Ud over at fungere som baggrundsfarve kan farverne tages i brug som supplement til paletten af pålægningsfarver.

Der bør kun anvendes én pålægningsfarve ad gangen, hvilket sikrer et konsistent udtryk på tværs af medier trods den mangfoldige farvepalette.

papir

Papir

Anbefalingen er, at der anvendes Cyclus Offset som papirtype til trykte og printede medier.

Grid & layout

grid-respektafstand

Grid

Printede medier har et 12 spaltet grid med en stor margin, hvor spaltebredden er lig afstanden mellem spalterne. Der er udviklet skabeloner til grid'et i størrelser fra A6 til 70 x 100 cm. 

Nedenfor er grid'et for et A4-format eksemplificeret i specifikke tal. Generelt er ligningen, at spaltebredde og afstand imellem spalterne er en og samme enhed, og afstand til stregerne der tegner BOKSENE er en halv del af den enhed. Margin er så 2,5 gang den enhed.

Ønskes skabeloner til vandrette formater tages der udgangspunkt i skabelonerne, hvor højden derefter ændres til den ønskede størrelse. Grid og margin vil derefter følge med. De vandrette guids til den ydre ramme vil dog forskubbes. Ønskes disse indsat, indsættes de med en halv del af en enhed som afstand margin. Fx til et vandret A4 format, åbnes A3 skabelonen, hvorefter højden af dokumentet sættes til 210 mm frem for de oprindelige 420 mm. De vandrette guids til den ydre ramme sættes derefter med afstanden 5.25 mm til margin.

Downloads af grids til forskellige formater til InDesign:

bokslayout

Bokslayout

CBS' designlinje er opbygget med et stramt grid bestående af bokse, der holder indholdselementer på plads. Nettet, det grafiske element, placeres i rummet mellem spalterne. Afstanden mellem indhold og nettet er styret af respektafstanden, som er halvdelen af bredden af spalterne, SE GRID

Boksdesignet er opbygget af tynde streger, som brydes af en tyk kasse. På forsider er den tykke kasse gerne den yderste ramme. På indholdssider fremhæver den essentielle dele.  

Tykkelserne af stregerne afgøres af formatets størrelse – jo større format jo tykkere streger – og af hvorvidt stregerne er lyse streger på en mørk baggrund eller omvendt. Eksempelvis er den tykke streg på A4-formatet 2 punkt, den tynde i positiv er 0,25 punkt og den tynde i negativ er 0,25 punkt.

Disse størrelser er angivet på gridskabelonen for de specifikke formater her:

 

Net

net-grafisk-element

Net – grafisk element

Som baggrund eller integreret i BOKSLAYOUTET er det muligt at vælge en af tre vægtudgaver af det dekorative grafiske element – nettet – i Light, Medium eller Bold. Nettet kan anvendes i alle farver så længe det ikke tilføjer en ekstra pålægningsfarve SE BRUG AF FARVER

Nettet fungerer som supplement til billeder på et givent medie og skal anvendes på samme måde som billeder. 

Top