CBS DESIGN

Formålet med denne designguide er at gøre det let at skabe god visuel kommunikation, hvor det samtidig er tydeligt, at afsenderen er CBS.

Vi præsenterer her en værktøjskasse med de forskellige grundelementer samt giver inspiration og skabeloner til mange forskellige formål. Hvis du har spørgsmål, så send en e-mail til communications@cbs.dk

Den visuelle identitets DNA

I CBS’ logo findes de vigtigste elementer i identitetens DNA:

Farven
CBS-blå er den primære farve i farvepaletten. Den bruges i logoet og til alt fra baggrunde, overskrifter, illustrationer, merchandise m.m. 

Typografien
CBS NEW er CBS’ egen typografi, tegnet af designbureauet 1508 til CBS i 2012. CBS NEW indgår på tværs af medier, som den mest dominerende typografi.

Formen
Den kvadratiske form, der danner bomærket i CBS’ logo, går igen i det grid, som bruges til at opsætte forsider, plakater, beskære billeder mm.

Disse tre elementer er grundstenene i identiteten.

For at skabe et stærkt CBS-brand og genkendelse på tværs af medier og platforme, har CBS ét fleksibelt logo.

Grundlogoet består af forkortelsen CBS samt et bomærke. Det kan udvides med “Copenhagen Business School” eller “Copenhagen Business School – Handelshøjskolen” alt efter den kontekst, logoet skal bruges i (se nedenfor).

Hvis der er behov for det, kan der ændres i logoteksten, og logoet kan derved også tjene institutter, centre eller efteruddannelser.

Bomærket er inspireret af kunstværket ”Desargues”, en stabile, som er udført af Steffen Jørgensen 2001-2003. Værkets linjer i bomærket kan tolkes som CBS’ forskellige akademiske felter, der mødes og udvikler sig. Værket er udstillet i biblioteket på Solbjerg Plads.

Det officielle logo er tegnet af designbureauet 1508 i 2012.

Grundlogo
Grundlogoet er det primære logo.

Vertikalt grundlogo
Bruges på slanke formater og til profilbillede på digitale konti.

Udvidet logo
Bruges i en kontekst, hvor det ikke er alment kendt, hvad CBS står for, og navnet “Copenhagen Business School” ikke optræder andre steder i nærheden.

Officielt logo
“Copenhagen Business School – Handelshøjskolen” er vores officielle navn. Derfor bruges dette logo i officielle skrivelser og publikationer, eksempelvis på eksamensbeviser, årsrapporter, kuverter og breve.

Hvis man er i tvivl om, hvilket logo, man skal bruge, kan man altid bruge dette logo.

Andre farver
Alle logoer kan anvendes i hvid på en farvet baggrund.

Alle logoer kan anvendes i en sort variant, hvis det er nødvendigt for læsbarheden, trykteknikken eller anvendelsen sammen med andre logoer.

Logo til sociale medier

Til profilbilleder på sociale medier bruges det vertikale grundlogo enten som blåt logo på hvid baggrund eller hvidt logo på blå baggrund. Hver variant kan hentes i en version, der er optimeret til henholdsvis firkantede og runde profilbilleder, alt efter hvad der bruges på det pågældende medie.

På sociale medier bør det corporate logo bruges af alle enheder og institutter – også enheder og institutter, der har deres eget sublogo.

Sublogoer

Institutter, centre og betalingsuddannelser kan vælge at bruge et sublogo frem for det corporate logo, hvor det giver bedst mening i forhold til målgruppe og kommunikations-platform. Sublogoer har samme opbygning som det udvidede corporate logo og må ikke tegnes i andre varianter end nedenstående liste.

Hvis du har spørgsmål til brugen af sublogoer eller er fra et center som mangler på listen, så send en e-mail til communications@cbs.dk

Eksempler på sublogoer
Sublogoer har samme opbygning som det udvidede logo.

Co-branding
Hvis der er flere CBS-enheder, der i fællesskab er afsender, kan man tilføje flere navne både vertikalt og horisontalt.

Afstanden mellem elementerne er da den samme som bredden af bomærket.

Typografi

CBS NEW er den mest genkendelige og identitetsbærende typografi for CBS. Den bruges til overskrifter men ikke til brødtekst, for dér er den for svær at læse. Skriften er specialtegnet til CBS af designbureauet 1508, (og CBS har eksklusive, tidsubegrænsede rettigheder).

CBS Serif kan både bruges til brødtekster og overskrifter. Til overskrifter bruges den i kursiv – til brødtekster i regular. CBS Serifs oprindelige navn er Heuristica og er tegnet af Andrey Panov under en SIL OFL åben licens.

De to skrifttyper CBS New Bold og CBS Serif er tilsammen et makkerpar med stor kontrast, og sammensætningen af de to er med til at give yderligere identitet til designet.

CBS Sans er ikke identitetsbærende men meget læsbar. Den bruges i tabeller, billedtekster og andre tekster i lille punktstørrelse. Desuden bruges den i PowerPoint og til brødtekster på web. CBS Sans’ oprindelige navn er Inter og er tegnet af Rasmus Andersson under en SIL OFL åben licens.

CBS NEW
CBS NEW fed bruges udelukkende til overskrifter. (CBS NEW normal bruges ikke længere.)

CBS Serif
CBS Serif normal bruges til brødtekst i trykte publikationer. CBS Serif kursiv er det sekundære valg til overskrifter.

CBS Sans
Bruges i PowerPoint-præsentationer og online på websites.

Farver

CBS skal genkendes på vores blå farve.

Farven er et lige så vigtigt element som vores typografi og vores kvadratiske grid.

Nedenfor ses vores primære, sekundære og tertiære farver samt faste muligheder for at kombinere farverne.

Primære farver

CBS-blå
RGB (73, 103, 170)
Hex #4967AA
CMYK (76, 52, 0, 0)
Pantone 661 U / 7455 C

Hvid
RGB (255, 255, 255)
Hex #FFF
CMYK (0, 0, 0, 0)

Sort
RGB (0, 0, 0)
Hex #000
CMYK (0, 0, 0, 100) /
dyb sort (70, 40, 40, 100)

Sekundære farver

Mellemblå
RGB (103, 147, 214)
Hex #6793D6
CMYK (60, 30, 0, 0)
Pantone 279 U

Rød
RGB (230, 106, 87)
Hex #E66A57
CMYK (0, 73, 62, 0)
Pantone 7416 U

Grøn
RGB (80, 160, 146)
Hex #50A192
CMYK (70, 0, 50, 0)
Pantone 338 U

Mørkeblå
RGB (36, 46, 112)
Hex #242E70
CMYK (100, 91, 26, 10)
Pantone 281 U

Kastanje
RGB (107, 28, 38)
Hex #6B1C26
CMYK (34, 100, 75, 40)
Pantone 7421 U

Mørkegrøn
RGB (17, 71, 57)
Hex #114739
CMYK (85, 45, 65, 40)
Pantone 3302 U

Tertiære farver (i subidentiteter)

Lyseblå
RGB (201, 224, 245)
Hex #C9E0F5
CMYK (19, 5, 0, 0)
Pantone 658 U

Fersken
RGB (240, 211, 197)
Hex #F0D3C5
CMYK (0, 15, 15, 0)
Pantone 691 U

Lysegrøn
RGB (201, 231, 215)
Hex #C9E7D7
CMYK (21, 0, 20, 0)
Pantone 566 U

Forslag til farvekombinationer

Layout

Bomærkets kvadratiske form er udgangspunktet i layoutet.

Vores skabeloner er bygget op af et kvadreret system (et grid), der gør det muligt at bruge den kvadratiske form som en bagvedliggende rettesnor, når man skal placere tekst, billeder eller andre elementer.

Kvadratet kan også bruges som et billedfelt eller som en boks med tekst i.

På forsider, plakater, Social Media posts og skilte, hvor tekstmængden tillader det, efterlades meget “white space” i designet, så kvadratet får plads omkring sig.

Tekst kan placeres så det holder forkant eller bagkant til de vertikale linjer og kan placeres over eller under de horisontale.

Illustrationer

Illustrationer kan visualisere tanker og sætte fokus på pointer, og de egner sig godt til infografik.

Dette sæt af illustrationer forestiller primært personer i forskellige gøremål, fordi både forskning og uddannelse i sidste ende har med mennesker at gøre.

Illustrationerne kan downloades i forskellige farvesæt og bruges i fx præsentationer, på sociale medier eller i trykte medier.

Transformation

Hvordan ser transformation, impact eller nysgerrighed ud? ‘Transformation’ er en farveovergang, der understreger disse ambitioner i CBS’ strategi.

Den kan bruges som baggrund på plakater, præsentationer, forsider med mere – også gerne sammen med tekst og fotos.

Billedstil

CBS er ikke karakteriseret gennem én billedstil – der er mange. Det, der binder dem sammen, er den fælles oplevelse, som CBS ønsker at skabe på tværs af medier og formater.

Én fælles oplevelse af CBS skabes gennem vores oplevelsesdesign.

Alle CBS-ansatte har mulighed for at hente alle billederne i fotodatabasen, men skal være på CBS’ netværk eller VPN for at kunne få adgang.

Målet er at skabe en oplevelse, hvor brugeren føler sig ”Invited.Ignited” eller “inviteret og engageret”.

For at opnå dét, er der ét kriterie, der er særligt vigtigt for valget af billeder:

Vi er autentiske. Vi agerer troværdigt, oprigtigt og virkelighedsnært for at skabe tillid. Vi viser mennesker, man kan mærke. Vi er en del af samfundet.

Vi vil med andre ord gerne vise rigtige CBS’ere i rigtige omgivelser. Det kan være på campus – men i høj grad også ude i samfundet, hvor vi gør en forskel. Vi viser hellere det ægte end det polerede og hellere aktivitet end passivitet.

Ovenstående eksempelfotos er taget af fotograf Kasper Kristoffersen.

Papir

Når der skal laves tryksager, er valget af papir vigtigt for det endelige udtryk.

På CBS bruger vi hvidt, ubestrøget papir. Det vil sige papir i en mat, lidt ru kvalitet i modsætning til papir med glans.

Til publikationer anbefaler vi disse papirkvaliteter:

– Amber Graphic
– Multidesign Original White

Amber Graphic er billigst, men fås ikke til mindre
printproduktioner.

Scroll to Top